Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayınlandı

04 Mayıs 2023

Kooperatif Bilgi Sistemi'nin kurulumu, tanıtımı, kullanıcıların eğitimi ve geçiş süreçleri ile veri işleme yöntemleri konularında ayrıntılı düzenlemeler içeren “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” 24/04/2023 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

22.08.2022 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren usul ve esaslar aşağıdadır.


1- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Usul Ve Esaslar
2- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarında Dış Denetim Yapacakların Eğitimine İlişkin Usul Ve Esaslar
3- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Dış Denetiminde Sınırlı Bağımsız Denetim Standardının (2400) Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar
4- Kooperatif Birlik Ve Merkez Birliklerinde Dış Denetimle Görevlendirilecek Personelin Sınavına İlişkin Usul Ve Esaslar
5- Genel Kurullarını Birleştiren Veya Özel Hesap Dönemi Kullanan Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Dış Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar

24.03.2023 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe giren usul ve esaslar aşağıdadır.

1- Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar