KOOP-DES Programı Çerçevesinde Projesi Onaylanan S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Kooperatif Hibe Sözleşmesi İmzalandı.

26 Temmuz 2022

Bilindiği üzere, ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde ülke kooperatifçiliğinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kooperatiflerin desteklenmesi programını (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir.

Bu doğrultuda; KOOP-DES çerçevesinde ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin; Bakanlığımıza sunmuş oldukları projeler Bakanlığımız Merkez Komisyonu tarafından onaylanmış ve İl Müdürlüğümüzde Bakanlığımız adına Ticaret İl Müdürümüz Sayın Arif AKSU ile S.S. Efeler Diyarı Kadın Girişimi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Yönetim Kurulu arasında 04.07.2022 tarihinde Kooperatif Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır.