Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Genel Kurul İşlemleri

03 Ocak 2022

2022 YILI İÇİN GEÇERLİ TEMSİLCİ ÜCRETİ VE HESAP NUMARASI BİLGİLERİ
 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Meslek Kuruluşlarının 2022 yılı içerisinde yapacağı genel kurul toplantıları için “Bakanlık Temsilcisi ücreti ve bu ücret ile ilgili tahakkuk edecek vergiler” olarak İl Defterdarlık ve Muhasebe Müdürlüğü’nün TR73 0001 0000 3300 0010 0051 86 İBAN numaralı emanet hesabına aşağıda yazan tutarın her bir temsilci için ayrı ayrı yatırılması, dekontun açıklama kısmına ilgili meslek kuruluşunun “Unvanı ile Bakanlık Temsilcisi Ücreti ve bu ücretten doğacak vergiler” ibaresinin yazılması ve dekontun bir suretinin İl Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ / HÜKÜMET KOMİSERİ ÜCRETİ
Mesai İçi (Temsilci ücreti ve bu ücretten doğan vergiler dahil (Temsilci
Ücreti+Damga Vergisi+Gelir Vergisi))
594,01 TL
Mesai Dışı (Temsilci ücreti ve bu ücretten doğan vergiler dahil (Temsilci
Ücreti+Damga Vergisi+Gelir Vergisi))
891,02 TL
AÇIKLAMALAR:
  1. Ödemesi yapılan ücrete ait dekontun açıklama kısmına “Meslek kuruluşunun unvanı ile bakanlık temsilcisi Ücreti ve bu ücretten doğacak vergiler” ibaresinin yazılması gerekmektedir. (Açıklama yazılırken karakter sayısı yetersiz olması durumunda kısaltılarak yazılabilecektir.)
  2. Yatırılacak ücretlerin genel kurul tarihinin mesai içi ve mesai dışına rastlayan gününe göre yapılması gerekmektedir.
  3. Ücretler her bir temsilci için ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir.