Kooperatif İşlemleri

01 Ağustos 2022

 Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler;
 

  • Çağrı için alınan kararın örneği.
  • Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösteren belge. 
  • Toplantı gündemi.
  • Vezne alındısı.

Not: Kooperatif genel kurul başvurularının toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

2022 YILI İÇİN GEÇERLİ BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ:
 
Bakanlık Temsilci Ücreti: Çalışma Saatleri İçi (Brüt) : 306,26 TL.  -  Çalışma Saatleri Dışı (Brüt) : 459,40 TL.


Not: Bakanlık Temsilci Ücreti Aydın Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

  • Bakanlık Temsilcisi Dilekçe Örneği İçin   TIKLAYINIZ .  
  • Kuruluş İzni Başvuru Formu İçin  TIKLAYINIZ.
  • Genel Durum Bildirim Formu İçin  TIKLAYINIZ.
  • Ana Sözleşme\ Tür Değişiklik Formu İçin TIKLAYINIZ.   


Genel kurul sonrasında bakanlık temsilcisine aşağıda belirtilen evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. 
- Evrak teslim dilekçesi tıklayınız
- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu tıklayınız
- Denetim kurulu raporu tıklayınız
- Mal bildiriminde bulunulmasına ilişkin tebligat tıklayınız
- Mal bildirim formu tıklayınız
- Genel kurul teslim yazısı
- Bilanço gelir-gider tabloları ve varsa tahmini bütçe
- Damga pulu makbuzu alındısı
- Bakanlık temsilcisine verilecek bilgi formu tıklayınız 

 
YÖNETMELİKLER

BAKANLIK GÖRÜŞLERİ

Kooperatiflere İlişkin 2022 yılı öncesi Bakanlık Görüşleri için tıklayınız
Kooperatiflere İlişkin 2018 yılı öncesi genel  Bakanlık Görüşleri için tıklayınız
2018 yılı öncesi Tarım Satış Kooperatifleri Bakanlık Görüşleri için tıklayınız
2018 yılı öncesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Bakanlık Görüşleri için tıklayınız
2018 yılı öncesi Site İşletme Kooperatifleri Bakanlık Görüşleri için tıklayınız