Şirket İşlemleri

01 Ağustos 2022

2022 YILI İÇİN GEÇERLİ TEMSİLCİ ÜCRETİ VE HESAP NUMARASI BİLGİLERİ

07.07.2022 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 459,40-TL, Hafta sonu brüt 612,53-TL) ilgililer tarafından Aydın Defterdarlığı Muhasebe Birimi Hesabına veya Aydın Defterdarlık Veznesi'ne yatırılması ve ücretin yatırıldığına dair belgenin başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir. (Defterdarlık Muhasebe Birimi Hesabı: T.C. Ziraat Bankası Aydın Şubesi, İBAN:TR 73 0001 0000 3300 0010 0051 86)

GENEL KURUL EVRAKLARI ÖRNEKLERİ

Anonim Şirketler Genel Kurul Temsilci Talebi Dilekçe Örneği İçin 
tıklayınız. 
Anonim Şirketler Genel Kurul Hazirun Cetveli İçin tıklayınız. 
Anonim Şirketler Genel Kurul Örnek Vekaletname İçin tıklayınız.
Anonim Şirketler Yetki Belgesi Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.
Anonim Şirketler Bilgi Formu İçin TIKLAYINIZ.

Anonim Şirketler Genel Kurul  Gündemi İçin Tıklayınız
Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği İçin Tıklayınız.
Anonim Şirketler Genel Kurul Örnek Yetki Belgesi İçin  Tıklayınız.
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu İçin  Tıklayınız.
Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantı İlanında Bulunması Gereken Hususlar İçin 
Tıklayınız.

ANONİM ŞİRKET BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİ ONLİNE BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

KANUN VE YÖNETMELİKLER

** Anonim Temsilci Yönetmeliği için Tıklayınız.
** Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve 
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı 
    Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (Resmi Gazete) için Tıklayınız. 
** Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve 
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı 
    Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik (Word Hali) için Tıklayınız. 
** Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve 
Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı 
    Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ilgili Bakanlık yazısı için Tıklayınız. 
** Yeni Türk Ticaret Kanunu için Tıklayınız.
** İç Yönerge için Tıklayınız.